O Instytucie

ad

Międzynarodowy Instytut Marketingu Mobilnego

Nasze cele

Jedyna w Polsce jednostka edukacyjna, szkoląca wysokiej klasy specjalistów w zakresie digital&mobile marketingu.
Studenci, którzy zakończyli naukę certyfikacją, reprezentują elitarne grono wysokiej klasy specjalistów ds. mobile&digital marketingu, gwarantując sobie jak i przyszłemu, potencjalnemu pracodawcy wysoki poziom oferowanych usług.

Dążymy do realizacji wysoko zaawansowanej technologicznie, marketingowo i merytorycznie grupy studentów, którzy będą pożądaną na rynku pracy grupą zawodowców.

Jak działamy

W ramach studiów, Instytut oferuje edukację:

- dzienną, Dzienne Studia Magisterskie
- zaoczną, Zaoczne studia Magisterskie
- podyplomową (MBA, DBA)

W ofercie, posiadamy również kursy certyfikowane, sygnowane przez Szkołę Główną Menedżerską Collegium Humanum.
Kursy mogą być realizowane przez uczniów, nie posiadających tytułu magistra czy licencjata.

Metody nauczania

Innowacyjny plan nauczania studentów zarówno w zakresie merytorycznym jak i praktycznym, tworząc wirtualny obszar pracy, umożliwiający szybsze wdrożenie zdobytej wiedzy.
Jest to znany w Stanach sposób szkolenia wykwalifikowanego personelu zarządzającego, świetnie penetrującego obszar nowych technologii, marketingu oraz digital&mobile marketingu. Kreatywne rozwiązania technologiczne, aplikacyjne a także systemy organizacji i administracji umożliwiają łatwą i przyjemną edukację.

Najlepsi wykładowcy w branży