Studia magisterskie

RODZAJ STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA

KIERUNEK STUDIÓW: MOBILE&DIGITAL MARKETING
TRYB STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA: 3 LATA (6 SEMESTRÓW)

                                       Studia Magisterskie, gwarantujące studentom:

edukację
certyfikację międzynarodową
referencje Międzynarodowej Grupy z obszaru Mobile&Digital Marketingu AFA MEDIA
staż w jednej ze spółek grupy

Studia gwarantują najwyższej jakości edukację oraz wiedzę praktyczną, ekspercką.

Dzięki specjalistycznym zajęciom, prowadzonym przez wybitnych ekspertów oraz praktyków mobile & digital marketingu studenci uzyskają wiedzę z obszaru:

  • rynku mobile & digital marketingu w liczbach oraz pojęcia – podstawy;
  • opracowania kampanii- strategii komunikacji digital, analiza briefów i potrzeb klienta – Strategia i planowanie;
  • opracowanie tekstowe, graficzne, koncepcyjne skutecznych kampanii reklamowych  – Content marketing;
  • urządzenia mobilne i sposoby bezpośredniego dotarcia do klienta – Mobile marketing;
  • GoogleAds oraz rynek reklamowy GoogleAds – Search Engine Marketing (SEM);
  • Real-Time Bidding (RTB) to model zautomatyzowanego zakupu powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym. Działanie, realizacja, adservery- Programmatic w działaniu
  • Standardy reklamowe desktop & mobile display –  Display advertising;
  • Metody i narzędzia badawcze w UX – Analityka webowa i UX.
  • Influencer marketing- działanie, analiza, monetyzacja- najnowsze trendy w marketingu internetowym.