Z nami nauczysz się wszystkiego, co niezbędne w cyfrowym świecie reklamy!

Międzynarodowy Instytut
Marketingu Mobilnego

Badania satysfakcji klientów mobile&digital

Ruch mobilny tablet, telefon

Migracja klientów mobile (SMS, MMS, PUSH)

Badania jakościowe kampanii

Kursy

Nasze cele

Międzynarodowy Instytut Marketingu Mobilnego. Witamy na naszych stronach! Marketing Mobilny nigdy nie był tak prosty i przyjemny!

Dążymy do realizacji wysoko zaawansowanej technologicznie, marketingowo i merytorycznie grupy specjalistów, którzy będą pożądaną na rynku pracy grupą zawodowców.

Wysokiej jakości specjaliści

Jedyna w Polsce jednostka badawczo-edukacyjna, edukująca wysokiej klasy specjalistów w zakresie digital&mobile marketingu.

Eksperci, którzy zakończyli naukę certyfikacją, reprezentują elitarne grono wysokiej klasy specjalistów ds. mobile&digital marketingu, gwarantując sobie jak i przyszłemu, potencjalnemu pracodawcy wysoki poziom oferowanych usług.

ZADANIA INSTYTUTU
MARKETINGU MOBILNEGO

01

Rozwinięcie zaawansowanej technologii.

Jednym z głównych celów instytutu jest ciągłe doskonalenie i rozwijanie technologii związanych z marketingiem mobilnym. Instytut dąży do tworzenia innowacyjnych narzędzi i rozwiązań, które pomogą w efektywnym wykorzystaniu mobilnych kanałów marketingowych.

02

Doskonalenie wiedzy i kompetencji specjalistów.

Instytut stawia sobie za cel stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych specjalistów z dziedziny marketingu mobilnego. Poprzez organizację kursów, szkoleń i seminariów, instytut pomaga specjalistom poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

03

Promowanie marketingu mobilnego.

Instytut dąży do zwiększenia świadomości i znaczenia marketingu mobilnego jako skutecznego narzędzia promocji i komunikacji. Poprzez publikacje, konferencje i wydarzenia branżowe, instytut promuje idee i praktyki związane z mobilnym marketingiem.

04

Tworzenie profesjonalnej społeczności.

Instytut dąży do stworzenia profesjonalnej społeczności specjalistów z dziedziny marketingu mobilnego. Chce, aby jego członkowie stanowili cenioną i pożądaną grupę zawodowców na rynku pracy, która może wspólnie wymieniać doświadczenia i wspierać się w rozwoju kariery.

05

Badania i analizy rynkowe

Instytut prowadzi badania i analizy rynkowe związane z marketingiem mobilnym, aby dostarczać aktualne informacje i dane branżowe. Te informacje pomagają specjalistom w podejmowaniu trafnych decyzji marketingowych.

06

Współpraca z partnerami i firmami

Instytut dąży do nawiązywania współpracy z firmami i partnerami z branży, aby tworzyć synergiczne rozwiązania i projekty z zakresu marketingu mobilnego.

07

Edukacja i informacja

Instytut stawia sobie za cel edukowanie i informowanie zarówno swoich członków, jak i szerszej społeczności o nowinkach i trendach w dziedzinie marketingu mobilnego. Chce być źródłem wiarygodnych i wartościowych informacji na ten temat.

08

Stałe doskonalenie działalności

Instytut dąży do ciągłego doskonalenia swojej działalności, aby spełniać oczekiwania i potrzeby swoich członków oraz wspierać rozwój branży marketingu mobilnego.

Wszystkie te cele mają za zadanie przyczynienie się do rozwoju marketingu mobilnego jako dziedziny oraz do podniesienia kompetencji i wiedzy specjalistów pracujących w tej branży

Zostań liderem w branży:

  • Zdobądź fundamentalną wiedzę dotyczącą digital & mobile marketingu
  • Stań się Międzynarodowym Specjalistą ds. Digital Marketingu
  • Otrzymuj najlepsze oferty pracy w Polsce i na świecie

Bezpośrednia komunikacja z klientem, szybkość dotarcia z przekazem i sposób ekspozycji produktu to niezaprzeczalnie atrybuty mobile&digital marketingu.

Planując pracę w mediach, agencji reklamowej, domu mediowym, wiedza dotycząca obecnych działań rynkowych związanych z reklamą, digital marketingiem to podstawa.

Jakie są rodzaje kampanii, w jaki sposób opracować skuteczną akcję marketingu mobilnego, czego unikać przy planowaniu działań reklamowych. Wszystkie te zagadnienia zostaną szczegółowo omówione na zajęciach w Instytucie.

Instytut Mobile Marketingu

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ PLACÓWKI EDUKACYJNO-BADAWCZEJ

Jedyna instytucja w Polsce, która dostarcza możliwość rozwijania kompetencji w dziedzinie mobile&digital marketingu, stanowiącej najszybciej rozwijającą się branżę na świecie. Bezpośredni kontakt z klientem, błyskawiczna dostępność przekazu oraz skuteczny sposób eksponowania produktów są niekwestionowanymi cechami wyróżniającymi mobile&digital marketing.