Międzynarodowy Instytut
Marketingu Mobilnego

Międzynarodowy Instytut Marketingu Mobilnego

Wykres prezentuje realizację kampanii przed i w trakcie pandemii.

Liczba realizowanych kampanii w apogeum epidemii (marzec) spadła o ponad 50-70 procent.

W maju 2020 liczba kampanii w przypadku:

-Kampanii SMS/ MMS wzrosła w stosunku do okresu przed pandemią
-Kampanii leadowych utrzymała się na porównywalnym poziomie do okresu przed pandemicznego
-Kampanii hybrydowych wzrosła w stosunku do czasu przed pandemią