Międzynarodowy Instytut
Marketingu Mobilnego

Kursy

Niniejsza oferta dotyczy profesjonalnych i międzynarodowo uznanych kursów z zakresu Mobile & Digital Marketingu, które są certyfikowane i gwarantują podniesienie kwalifikacji, zdobycie nowej wiedzy oraz rozwinięcie kompetencji w obszarze Mobile & Digital Marketingu oraz szeroko pojętej komunikacji marketingowej.

Każdy kurs, prowadzony przez naszych doświadczonych ekspertów, kończy się egzaminem, którego zdanie jest warunkiem uzyskania certyfikatu. To zaświadczenie jest międzynarodowo uznawane i potwierdza zdobyte umiejętności oraz wiedzę w dziedzinie Mobile & Digital Marketingu. Nasza oferta jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od posiadanych stopni naukowych, więc nie ma wymogu posiadania tytułu magistra czy licencjata, aby uczestniczyć w tych kursach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w naszych kursach, które stanowią doskonałą okazję do doskonalenia się w obszarze Mobile & Digital Marketingu oraz budowania solidnych fundamentów w dziedzinie komunikacji marketingowej. Nasza gwarancja to międzynarodowe uznanie i certyfikat potwierdzający Państwa osiągnięcia.

KURS I STOPNIA

Kurs Standardowy.

Daje ogólną wiedzę na temat mobile&digital marketingu. Dzięki kursowi, uczniowie zdobędą wiedzę na temat działania w sieci, sposobach komunikacji, realizacji kampanii mobilnych, a także możliwości jakie daje digital&mobile marketing.

KURS II STOPNIA

Po zakończeniu kursu, absolwenci otrzymują prestiżowy tytuł “Specjalista ds. Digital & Mobile Marketingu.” Ten tytuł potwierdza, że posiadają oni nie tylko wiedzę, ale również konkretne kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu Specjalisty ds. Digital & Mobile Marketingu. Program jest starannie opracowany, aby uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności i wiedzę w obszarze digital i mobile marketingu.

Certyfikat, który otrzymują nasi absolwenci, jest uznawany przez międzynarodowy podmiot Mobile & Digital Marketingu AFA MEDIA. To potwierdzenie, że nasz program spełnia najwyższe standardy branżowe i przyznaje absolwentom kompetencje, które są rozpoznawalne i cenione na całym świecie.

Dzięki temu kursowi nasi uczestnicy są przygotowani do skutecznego działania w dziedzinie Digital & Mobile Marketingu i mogą rozwijać swoją karierę w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

KURS III STOPNIA

Po ukończeniu kursu, tytuł: Ekspert

Po ukończeniu kursu III stopnia, uczniowie otrzymują tytuł Eksperta. Wiedza na poziomie eksperckim oraz odbycie praktyk w obszarze DIGITAL&MOBILE MARKETINGU, gwarantuje najwyższy stopień kwalifikacji w tym obszarze.