Międzynarodowy Instytut
Marketingu Mobilnego

Międzynarodowy Instytut Marketingu Mobilnego

Fragmenty Raportu pochodzą z raportu UKE dot. stanu rynku telekomunikacyjnego 2018

W 2018 roku wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,2 mld zł. Jest to nieznaczny spadek w stosunku
do roku 2017 (o 0,3 mld zł). Wartość wydatków na inwestycje telekomunikacyjne wyniosła 7,9 mld zł.

Penetracja gospodarstw domowych usługami internetu szerokopasmowego znajdowała się na poziomie 105%,
co oznaczało nieznaczny wzrost w porównaniu do 2017 r. Sama wartość rynku usług dostępu do internetu wzrosła
w stosunku do 2017 r. o około 15% (5,4 mld zł). Niezmiennie od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa dla liczby łączy o najwyższych przepustowościach – udział łączy równych lub powyżej 100 Mb/s sięga około 43%.

Duży wzrost liczby podmiotów świadczących usługi telefonii ruchomej (85 przedsiębiorców telekomunikacyjnych) wynika z pojawienia się na rynku firm, które posiadają umowę z operatorem komórkowym (MNO) i odsprzedają usługi kolejnym małym operatorom.

W 2018 r. odnotowano łącznie 51,6 mln tych kart, czyli 3% mniej niż w 2017 r. Spadła również penetracja usługami telefonii ruchomej, która wyniosła 134%. Natomiast utrzymany został
trend zwiększania się liczby kart M2M. W minionym roku użytkowano 3,3 mln kart M2M, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu do roku 2017 r.

Dostęp do Internetu

Na koniec 2018 r. w Polsce było 15,8 mln użytkowników usług dostępu do internetu, w tym grupę 8,1 mln osób stanowili użytkownicy internetu stacjonarnego. Nastąpił wzrost liczby użytkowników o ponad 9,2% w stosunku do 2017 r.

 

W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej użytkowników dostępu do internetu posiadała firma Orange Polska. Jej udział w rynku dostępu do internetu pod względem liczby użytkowników wyniósł 29,6%,

co oznacza spadek o 1,5 pp. wobec 2017 r. Na drugim miejscu znalazł się Polkomtel. Udział kształtował się na poziomie 8,1%. Kolejne miejsce w zestawieniu zajął T-Mobile z udziałem na poziomie 7,9%. Spośród znaczących operatorów rynku internetu
w Polsce jedynie T-Mobile, Netia i w bardzo małym stopniu Multimedia zwiększyli swoje udziały w rynku użytkowników.