Międzynarodowy Instytut
Marketingu Mobilnego

Międzynarodowy Instytut Marketingu Mobilnego

Społeczna kwarantanna znacznie wpłynęła na konsumpcję mediów.

Ale jak ta sytuacja przełożyła się na zachowania Polaków korzystających z innych mediów i ich kontakt z przekazem reklamowym?

Dane pochodzą z analiz firmy Gemius/PBI.

Z badania wynika, że w drugiej połowie marca zauważyliśmy wzrost aktywności komunikatów reklamowych oraz odbiorców komunikatów. W stosunku do lutego w tym samym czasie, wzrost aktywności wyniósł aż 14 % więcej.

Liczba użytkowników mających styczność z reklamą nie uległa zmianie ale marketerzy z wielu branż wzmocnili swoje działania marketingowe co wpłynęło na zwiększenie kontaktu z przekazem marketingowym przez użytkowników. Dodatkowo wpływ na zwiększenie kontaktu miała zmiana rutyny codziennego funkcjonowania. Pozostaliśmy w domach i zaczęliśmy częściej korzystać ze smartfonów przy jednoczesnym włączonym komputerze czy telewizorze.

Z raportu wynika, że liczba kontaktów reklamowych w drugiej połowie marca w stosunku do lutego w tym samym czasie wzrosła w kanale digital o 18 % a w przypadku mobile o aż 32 %. TV odnotowała 8 % wzrostu.

W przypadku TV zauważalny wzrost kontaktu z reklamą odnotowany został w kanałach informacyjnych, natomiast najmniejszy w kanałach sportowych. Spadek wynikał z odwołanych spotkań i imprez sportowych.

Podobna sytuacja zauważona została w internecie, serwisy informacyjne w marcu odnotowały aż 60% wzrost odwiedzin więcej w stosunku do lutego w tym samym czasie.

Serwisy sportowe tak jak w przypadku kanałów sportowych również zanotowały spadki, aż 33 % w przypadku wszystkich urządzeń.

Co ciekawe, użytkownicy w poszukiwaniu informacji częściej sięgali po smartfony, w stosunku do lutego był to wzrost o 67%.

Ta niezwykle ciekawa analiza, wskazuje na fakt, że najlepszym, najskuteczniejszym obecnie sposobem dotarcia do konsumenta jest kanał digital i SMS/MMS.

Warto zwrócić uwagę na te dane, zmiana zachowań jest szczególnie istotna z punktu widzenia marketerów. Aby nie zagubić się w gąszczu innych przekazów reklamowych, reklamodawcy powinni przeanalizować obecne zachowania i poszukać skutecznego sposobu dotarcia z reklamą do swoich odbiorców. Jest to duże wyzwanie ale jest to też okazja i szansa na przedstawienie nowej jakości.

Pamiętajmy jednak, że narzędzie komunikacji to jedno, jednak odpowiednie skonstruowanie komunikatu reklamowego, adekwatne do bieżących wydarzeń to nadal podstawa skutecznej reklamy.

Artykuł pochodzi z portalu biznesowego PolandGo