Międzynarodowy Instytut
Marketingu Mobilnego

Międzynarodowy Instytut Marketingu Mobilnego

Raport pochodzi z danych raportowych UKE, dotyczącego rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r.

Na koniec 2018 r. na polskim rynku telefonii mobilnej działalność prowadziło 85 przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ponad dwukrotnie więcej
niż w ubiegłym roku, kiedy działalność tego typu zadeklarowało 31 podmiotów.

Tak duży wzrost liczby operatorów świadczących usługi telefonii ruchomej wynika z pojawienia się na rynku firm, które posiadają umowę z operatorem komórkowym (MNO)
i odsprzedają usługi kolejnym małym operatorom. W efekcie takiej współpracy mali MVNO świadczą usługi telefonii mobilnej na postawie umowy, jaką mają z pośrednikiem, a nie bezpośrednio z operatorem komórkowym.

 

Spośród wszystkich operatorów działających na rynku telefonii ruchomej pięciu posiadało własną infrastrukturę (operatorzy MNO), zaś 80 korzystało z sieci wybranego partnera technologicznego (operatorzy MVNO). Jako MNO w Polsce w 2018 r. funkcjonowały następujące podmioty: Aero 2 Sp. z o.o., Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o. oraz T-Mobile Polska S.A.

W ciągu ostatnich kilku lat następuje systematyczny spadek liczby użytkowników telefonii ruchomej. Na koniec 2018 r. odnotowano łącznie 51,6 mln aktywnych kart SIM. Oznacza to spadek o 3% w porównaniu do roku 2017 r. Jednocześnie niższa była penetracja usługami telefonii mobilnej i wyniosła ponad 134% (spadek o 3 pp. w stosunku do 2017 r.). Natomiast liczba kart do komunikacji M2M wzrosła o ponad 15% i osiągnęła poziom 3,3 mln. Karty te stanowiły 6,4% wszystkich kart SIM wobec 5,3% w 2017 r.

W związku z wprowadzeniem w 2016 r. obowiązku rejestracji kart pre-paid odnotowywany jest znaczny spadek liczby użytkowników usług przedpłaconych na korzyść klientów abonamentowych. Na koniec 2018 r. liczba kart SIM pre-paid zmalała w stosunku do 2017 o prawie 24% – do poziomu 13,5 mln. Użytkownicy prepaid stanowili jedynie 28% wszystkich użytkowników telefonii mobilnej.

Zgodnie z danymi Analysys Mason4 średnia penetracja usługami telefonii ruchomej w krajach Unii Europejskiej wynosi 131,1% i jest o 1,2 pp. wyższa niż w ubiegłym roku. Wskaźnik ten dla Polski kształtuje się powyżej średniej unijnej i wynosi 135%. Wśród krajów UE najwyższe wskaźniki penetracji występują w Finlandii (175,9 %), Portugalii (168,4%) i w Austrii (158,5%).