Najczęstsze problemy występujące w kampaniach mobile