Międzynarodowy Instytut
Marketingu Mobilnego

Międzynarodowy Instytut Marketingu Mobilnego

REKTOR 

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c

Wybitna postać świata edukacji i biznesu. Pedagog społeczny specjalizujący się w zakresie pracy socjalnej i etyki zawodowej oraz mediów, autor kilkunastu monografii naukowych i prac zbiorowych.

Przewodniczący Zespołu Ekspertów w Parlamentarnym Zespole ds. Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych. Członek The Slovak Research and Development Agency w Bratysława Słowacja na kadencję 2017–2021 oraz Komisji ds. marketingu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Współzałożyciel i twórca Instytutu Mobile.