Paweł Czarnecki

Paweł Czarnecki

REKTOR  prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c Wybitna postać świata edukacji i biznesu. Pedagog społeczny specjalizujący się w zakresie pracy socjalnej i etyki zawodowej oraz mediów, autor kilkunastu monografii naukowych i prac zbiorowych....