Prestiż, wiedza i praktyka. Zostań ekspertem digital marketingu

Prestiż, wiedza i praktyka. Zostań ekspertem digital marketingu

Wyjątkowy kierunek, program dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy w większości rozpoczęli karierę zawodową i chcą poszerzyć kompetencje, wiedzę, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Prestiż uczelni nie tylko w Polsce ale również za...