Poziom zainteresowania abonentów realizowanymi kampaniami mobilnymi